Skollovsaktiviteter för år 2017 i Ale

Sportlov

Slå Rep Med Bernt

16.2 – 17.2
kl. 11.00 – 14.00
Slå rep med Bernt (på Repslagarmuseet i Älvängen)
Material kostnad 30:-
Alla barn som slår rep, bjuds på saft och bulle.

Höstlov

Slå Rep Med Bernt!

Barnen får lära sig att slå rep som de kan ta med sig hem.
Materialkostnad 30 kr.
Alla barn som slår rep, bjuds på saft och bulle.