Repslagardagen 23 september

Lördagen den 23 september kl .11.00

Fritt Inträde!

Repslagarbanan är c:a 300 meter lång.

Sker invigningen av den nybyggda bryggan över Grönån, som ger oss tillbaka historien om att idag vara den enda fungerande fullängdsbanan i Norden. En sammanlagd längd om tre hundra meter där dukterna kan samlas för slagning till färdigt rep om 220 meter.

Bryggan är en viktig del av själva banan och en nödvändighet för att kunna slå fullängder, eget tjärverk  gör att vi också kan leverera de vanligaste (både tjärat som otjärat) förekommande dimensioner, plus ev. andra förekommande beställningar i framtiden. För att hantverket ska bevaras.

Till historien (kortfattat) hör också att Repslagarbanan firar 100 år på sin plats i Älvängen. Familjen Carlmark kom från Åmål där de verkade (sedan år 1813) som repslagare, när de behövde utvidga sin rörelse c:a 1917, föll lotten på Älvängen. Där drevs företaget i egen regi fram till år 1983.

I början av 1990 talet bildades föreningen Bevara Repslagarbanan och genom hårt arbete av medlemmar, Ale kommun, lite tur och skicklighet undanröjdes rivningshotet och förstörelsen av banan och kontoret. I dag (och sedan många år tillbaka) är det enda levande fullängdsbanemuséum i norden som drivs av ideell kraft, stöd från kommun och sponsorer.

 

Öppet tider denna dag är:
11.00 – 15.00

Hemvärnet skjuter salut kl. 11.00 när museet öppnar.

11.30 – 13.00
Vernissage och utställning ”Assemblage & Vilda stygn”
Utställare Christel Olsson Lindstrand och Susanne Andreasson Nilsson

12.00 – 12. 30
Kjell Helin underhåller på dragspel (Kaféet)

13.00 – 15.00
Invigningen av Bryggan inkl. Repslagning.

Hemvärnet skjuter salut vid invigningen an den nybyggda bryggan.
Ärtsoppan finns som vanligt mot en mindre kostnad, under hela öppettiden.

Några hantverkare finns på plats och visar och säljer sina alster.

Volvo kommer att visa två veteranbilar, + ytterligare veteranbilar från privatpersoner

Försäljningen är öppen under tiden.

Servering av kaffe och dopp samt korvgrillning.

Gratis Entré denna dag!