Repslagarmuséets gäng åter i Åmål!

Fredag – Lördag
3 – 4 Augusti

 

På återbesök 170 år efter att Carlmark grundade bolaget i Åmål.
Sex glada medlemmar från Repslagarmuséet i Älvängen visade hur det går till att slå rep, sålde nyckelringar, knoptavlor, rep m.m. till ett stort antal besökare. Att vi var uppskattade  med vår närvaro visade många besökare genom att handla och berättade historier om gamla tider. Så det blev även en del information som följde med hem.

Repslagare i Åmål

Bilden är tagen tidigt innan folket kom på besök

Muséet var inbjudet av Åmåls kommun till deras 375-årsjubileum, och var fint placerade intill ångaren Bohuslän och ett antal skutor som deltog i Old Ship Race.

Förhoppningsvis har detta lockat nya besökare till Repslagarmuséet och Ale.