Slå Rep med Bernt!

Slå Rep Med Bernt

Torsdag den 14 och fredagen den 15 februari, mellan  kl. 11:00 – kl. 14:00
(Under Sportlovs veckan) kan alla Skolbarn slå rep med Bernt.

Alla Barn som slår rep, bjuds på saft och bulle

Materialkostnad 30 kr