Lödöse Sjöfartshistoriska förening

Föreningen träffas på Repslagarmuseet denna dag kl.12.00 Guidning och visning av Repslagarmuseet.