Ett modernt webbpubliceringssystem utan löpande kostnad

Denna webbplats är byggd med hjälp av WordPress. Ett webbpubliceringssystem som är OpenSource (öppen källkod) vilket betyder frihet från licenskostnader. WordPress har vuxit till det största publiceringssystemet bland alla tusentals olika lösningar i världen.

Det sägs att mellan 60–70 procent av alla CMS-installationer i världen bygger just på WordPress. Med en sådan användarbas sker utvecklingen snabbt och det finns ett omfattande utbud av tillägg och särskilda anpassningar för många varierande behov. Designen bestäms av ett sk. Tema som styr sidornas utseende och funktioner.

Systemet är enkelt att använda. En van datoranvändare lär sig snabbt att bli effektiv på att publicera material på webben. Man behöver inga andra filhanteringsprogram (FTP).

WordPress är ett tryggt val

Då systemet är så spritt över världen finns det mängder av webbutvecklare som dagligen arbetar med WordPress. Det gör att du aldrig blir bunden till en viss leverantör eller utvecklare. Dessutom finns praktiskt taget allting även på svenska eller kan enkelt översättas.

Rationell publicering

WordPress var från början ett sk. bloggverktyg som har utvecklats till ett fullfjädrat webbpubliceringssystem (CMS). Därför finns det många inbyggda funktioner som gör det enkelt att publicera nytt material, och även att stuva undan äldre material utan att det går förlorat. Tekniken bygger på att man ger varje inlägg en kategori som stämmer för dess uppgift för stunden. Genom att helt enkelt byta kategori kan man snabbt stuva om på webbplatsen och hålla den up-to-date.

Ökad säkerhetsnivå på vår lösning

Utseendet och stilvalet i WordPress styrs av ett sk. Tema (stilmall). Genom att vi använder ett sk. ramverk över Temat uppnås en ökad säkerhet.  Alla inställningar görs i Temat som nu är mera skyddat utifrån. Lösningen underlättar även uppdateringar av WordPress och Tema.

Därtill använder vi kommersiella teman som utvecklarna tar ansvar för. Våra Teman har även granskats av en av de ursprungliga utvecklarna av WordPress med avseende på säkerheten. Detta garanterar att vi följer med i utvecklingen av WordPress och de uppdateringar som görs för att upprätthålla hög säkerhet.

En mobilvänlig lösning

Det Tema vi valt är responsivt dvs. webbsidan anpassar sig automatiskt till användarens skärm oavsett om det är en stor monitor, en surfplatta eller en smartphone. Fler och fler surfar med mobilen idag, därför är detta en avgörande egenskap för att hänga med i utvecklingen. Prova själv hur sidorna uppför sig på olika skärmar. Man kan immitera en smal skärm genom att dra i högerkanten på webbläsarens fönster. Då ser du hur webbsidan anpassar sig. Jämför gärna med den gamla sajten så blir den funktionen tydligare.

Systemet administrerar medarbetarnas roller

Fler kan medverka i att skapa  innehåll för webbplatsen t.ex. kan externa specialister bjudas in utan att vi förlorar kontrollen. Rollen ”Medarbetare” kan skriva i systemet, men inte publicera, utan ett godkännande av ansvarig person. Rollen ”Författare” får både skriva och publicera men inte ändra i systemets struktur, osv. Det finns sex fördefinierade roller där varje roll har sina behörigheter. Det gör det flexibelt att skapa olika arbetsgrupper för olika projekt eller tillfälligt släppa in producenter av innehåll. Produktionen kan ske var som helst där man har tillgång till internet. (Detta stycke text skrev Cay på tåget)

Byggt för effektiv sökoptimering

Sökoptimering eller SEO är en viktig förutsättning för att synas på Google i samband med sökningar. Att kostnadsfritt kunna få besökare till webbplatsen via sk. naturligt sök ökar lönsamheten av att arbeta med SEO. I de Teman vi använt ingår färdiga moduler för sökoptimering. Utnyttjar vi möjligheten rätt kommer vi att få fler besökare.

Tydliga besöksdata via Google Analytics

Google Analytics ger en stor mängd statistik över webbplatsen. Infon kan man strukturera efter egna behov. Analytics ger bl.a. antal besök över tid, vilka sidor som besökts, tider, vilka sökord som gett kontakten, geografisk fördelning osv. Genom att sätta upp mål för webbplatsen kan man studera vilka effekter olika insatser har och var man får bäst gensvar. Det ger en snabbare utveckling av webbplatsen och nya insikter för marknadsföringen.

En bra grund för effektivare internetmarknadsföring

Marknadsföringen på nätet förutsätter effektiva system för att publicera och få återkoppling. Detta är i många stycken inbyggt i WordPress från början. Förutom att det finns en stor mängd plugins för olika slag av extra funktionalitet. WordPress blir därför ett effektivt nav i internetmarknadsföringen.

Medger en särskild avdelning för medlemmar med egen inloggning

Ni kan öka exklusiviteten genom att gynna betalande medlemmar med särskild info. Medlemsdelen kan t.ex. innehålla internt bildmaterial som bidrar till en mera social webbplats. Det gör det möjligt att enkelt ge medlemmar särskilda inbjudningar och erbjudanden före vanliga besökare på webbplatsen. Det ökar incitamenten att bli medlem.

Landningssidor ger bättre resultat

Egentligen är varje sida som man landar på, efter att ha klickat på en söklänk på Google, en landningssida. Men vanligen används begreppet om speciellt utformade sidor där man har fokuserat på en enda sak: att skapa kontakt med besökaren genom att de lämnar sitt namn och sin e-postadress. Därför handlar en landningssida enbart om det som besökaren sökte på för att nå sidan. All navigering och menyer är borttagna, så att fokus helt inriktas på uppgiften. Bilder och texter ska helt och hållet hjälpa besökaren till ett positivt beslut. Det finns alltid ett formulär på landningssidan där besökaren kan ge sig till känna. Ofta erbjuder man någon förmån eller något de kan ladda ner mot att de lämnar sina kontaktuppgifter.

Landningssidor brukar vara omsorgsfullt sökoptimerade så att de ska generera många träffar. De håller sig till ett ämne. När man vill pusha för flera saker ska varje sak ha sin egen landningssida. Det ger bättre resultat än att skicka folk till en hemsida  full med länkar, vilket ofta leder till att man snurrar omkring på webbplatsen utan att egentligen uträtta någonting. Målet med landningssidan är att den ska leda till direktkontakt med besökaren.

Vanligen kopplas den besöktes svar via formuläret på landningssidan till en sk. autoresponder (automatisk e-postsvarare, typ AWeber eller MailChimp) som tackar för visat intresse via e-post. Samtidigt lägger auotrespondern upp den nya kontakten till en förutbestämd slinga av e-postutskick som just handlar om det ämne som landningssidan tog upp. Det kan vara som en liten minikurs på 5–10 utskick, med kanske en veckas mellanrum, eller annan användbar info. På det sättet bygger man upp kunskapen hos besökaren och man lägger grunden för en relation. Allt i syfte att framöver kunna göra större affärer.

Medger e-handel

WordPress kan kompletteras med tillägg för e-handel, antingen i form av sk. plugins (typ WooCommerce, även med svensk översättning). Då får man själv ta ansvaret för funktion och säkerhet eftersom handelsdelen är inbyggd i webbplatsen.

Alternativt  kan man länka över till en färdig e-handelstjänst (typ Nordisk e-handel, JetShop i Göteborg, Starweb  eller Texttalk). Dessa erbjuder även färdiga betalningssystem. Då bevakas funktionaliteten och säkerheten av dem man köper lösningen av.

En långsiktig lösning

Att välja WordPress kommer att ge verksamheten en skjuts framåt. Ni publicerar webbinnehållet snabbt. Ni får återkoppling via formulär där ni möter marknadens önskemål. Sidorna kan optimeras till sökmotorernas arbetssätt så att de blir lätta för folk att hitta. Vår lösning ger dessutom en mobilanpassad webbplats.

Ni binder inte upp er genom att välja WordPress. Licensen är kostnadsfri utan bindningstider. Det finns en stor mängd WordPress-utvecklare i Sverige och i världen, så ni låser er inte till en viss leverantör. Den stora mängden WordPress-användare bidrar även till en dynamisk utveckling för er närvaro på internet. Därför är arbetet med att implementera WordPress en trygg och långsiktig lösning.